Jubileusz prof. Krystyny Szcześniak

Należy przypominać gołdapian, którzy przynoszą chwałę naszemu miastu mieszkając poza jego granicami. Przykładem jest prof. Krystyna Szcześniak, absolwentka naszego LO, między innymi założycielka Katedry Slawistki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Właśnie gołdapianka obchodziła swój jubileusz.

Odbywało się to podczas zainicjowanej przez nią konferencji pod intrygującym tytułem „Słowiańskie nudy i fascynacje”.

Prof. Krystyna Szcześniak jest autorką wielu publikacji książkowych dotyczących językoznawstwa, również o pochodzeniu nazw geograficznych, w tym książki „Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego”.

Fotoreportaż o jubileuszu i konferencji znajdziemy na portalu https://fil.ug.edu.pl pod linkiem:

https://fil.ug.edu.pl/media/promowane/88911/jubileusz_profesor_krystyny_szczesniak

Fot: https://fil.ug.edu.pl

Zaskoczyła nas kolejną ciekawą pracą

Jak jest naprawdę z tymi naszymi nazwami?


Aktualności

Powiązane artykuły