Gmina Dubeninki wśród beneficjentów dofinansowania usług teleopiekuńczych

Jak informuje Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego: W środę 5 czerwca o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną podpisane umowy z kolejnymi 17 gminami na dofinansowanie uruchomienia usług teleopiekuńczych w 2019 roku.

Samorząd województwa we współpracy z samorządami lokalnymi, obserwując zachodzące przemiany demograficzne i rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, uruchomił w 2018 roku pilotażowy program wdrożenia usług teleopiekuńczych.

Tym samym wsparciem objęto 678 seniorów. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie blisko 217 tys. zł, co stanowiło połowę kosztów uruchomienia usług w gminach.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego w 2019 roku kolejnym gminom. Docelowo wsparciem zostanie objętych kolejnych 340 seniorów w 17 gminach. Na ten cel przeznaczono łącznie 84 tys. zł.

Gminy, z którymi zostaną podpisane umowy na uruchomienie usług teleopiekuńczych w 2019 roku: Barciany, Dubeninki, Dywity, Kolno, Lidzbark, miasto Działdowo, Górowo Iławeckie, miasto Kętrzyn, Olsztynek, Płośnica, Pozezdrze, Purda, Ryn, Srokowo, Tolkmicko, gmina wiejska Bartoszyce, gmina wiejska Kętrzyn.


Aktualności

Powiązane artykuły