Uczniowie SP 5 w PWiK

We wtorek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi udali się do PWiK na zajęcia z okazji Światowego Dnia Higieny Mycia Rąk. Na miejscu zostali bardzo serdecznie powitani przez zastępcę burmistrza pana Jacka Morzego oraz prezesa PWiK pana Jarosława Dzienisa.

Dzieci wysłuchały pogadanki na temat prawidłowego sposobu mycia rąk, zwiedziły obiekt PWiK i otrzymały pamiątkowe balony i długopisy.

Była to bardzo pouczająca wycieczka.


Aktualności

Powiązane artykuły