Święto Konstytucji Trzeciego Maja w Szkole Podstawowej w Boćwince

6 maja uczniowie SP w Boćwince uczcili Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację dotyczącą osiemnastowiecznej Polski. Podczas prezentacji przybliżone zostały postacie władców oraz najważniejsze wydarzenia XVIII wieku.

Uczniowie dowiedzieli się jak ważne było dla Polaków wprowadzenie Konstytucji. Omówiono również zmiany, jakie zostały zapisane w pierwszej europejskiej konstytucji takie, jak: zniesienie liberum veto, wprowadzenie trójpodziału władzy czy nadanie praw chłopom. Uczniowie dowiedzieli się również o czym mówi obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz kiedy została uchwalona. Przypomniane zostały zapisane w Konstytucji najważniejsze zasady obowiązujące w państwie oraz prawa i obowiązki obywateli.

Często, podczas uroczystości szkolnych uczniowie biorący udział w akademiach zupełnie nie zdają sobie sprawy z ogromnej wartości świąt państwowych. Taka, krótka, aczkolwiek konkretna lekcja historii wzbudza zainteresowanie wydarzeniami sprzed lat oraz uzupełnia naszą wiedzę. Wpływa również na kształtowanie postaw obywatelskich i właściwe rozumienie pojęć takich, jak ojczyzna, patriotyzm, tożsamość narodowa.

SP w Boćwince


Aktualności

Powiązane artykuły