Rozwijamy się zawodowo. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi z wizytą w firmie „Promotech”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 wzięła udział w programie Kuratorium Oświaty w Olsztynie „Laboratorium – mój profil”, którego celem jest pomoc uczniom w wyborze przyszłego zawodu.

19 kwietnia uczniowie klas VII byli z wizytą w firmie „Promotech” w Białymstoku. Firma zajmuje się produkcją urządzeń wykorzystywanych w innych zakładach przemysłowych, często modyfikuje swoje produkty na potrzeby odbiorców.

Uczniowie mieli okazję poznać kilka stanowisk pracy przy różnych maszynach oraz uzyskać informacje o wymaganych kwalifikacjach i wykształceniu do ich obsługi. Po obejrzeniu zakładu pracy mile spędzili czas w Strefie X.

Realizacja tego program była możliwa dzięki udziałowi uczniów w zadaniu p.n.: „Moja zdrowa, mądra przyszłość” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.


Aktualności

Powiązane artykuły