Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych oraz adwokatów

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych oraz adwokatów z: Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.

Gdzie i kiedy?

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel.: 512 007 572 (od poniedziałku do piątku w godz.:
730 – 1530).

Kto może skorzystać?
– młodzież do 26. roku życia;
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
– osoby, które ukończyły 65 lat;
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
– kombatanci;
– weterani;
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
– kobieta ciężarna (dokumentem potwierdzającym ciąże);
– osoby, których nie stać na odpłatne porady, które złożą stosowne oświadczenie.

Co obejmuje?
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących;
– jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Fot. pixabay.com

Powiązane artykuły