Na czym polegają tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne polegają na tym, że tłumacz znajduje się obok rozmówcy i zaczyna tłumaczyć wówczas, gdy prelegent zakończy swoją wypowiedź. Wypowiedź czy też przemówienie jest podzielone na części, których treść jest przekazywana systematycznie reszcie uczestników wydarzenia, konferencji, spotkania. Ten rodzaj translacji słów jest odpowiedzialnym zadaniem, którego podejmiemy się mając pełną świadomość wszystkich wymogów, jakie ma na sobie tłumacz, jednak bazując na doświadczeniu jesteśmy spokojni o pozytywny efekt współpracy.

Jak jest rola Twoja, jako Klienta? Zapoznaj się z wytycznymi i wskazówkami, następnie skontaktuj się z nami, a my wycenimy Twoje zamówienie.

Tłumaczenia na bieżąco, czyli ustne to podstawowy element każdego międzynarodowego spotkania, gdy zachodzi przypuszczenie, że nie wszyscy uczestnicy władają językiem na tyle, aby się zrozumieć. W celu uporządkowania wiedzy na temat rodzajów tłumaczeń ustnych, poniżej znajduje się kilka branżowych definicji:

  • Tłumaczenie liaison inaczej nazywane „zdanie po zdaniu” jest to tłumaczenie krótkich fragmentów wypowiedzi. Tłumacz wówczas znajduje się blisko prelegenta, który musi zrobić odpowiednia pauzę, aby dać możliwość do translacji wypowiedzianych słów. Zaleca
    się stosowanie tego rodzaju tłumaczenia, gdy wymagane jest przekazanie jak największej liczby szczegółów np. podczas zeznań świadków, rozmów handlowych, szkoleń.
  • Tłumaczenia a vista jest to tłumaczenie tekstu przez tłumacza, który nie miał możliwości zapoznania się z nim wcześniej. Występuje np. u notariusza, w urzędzie lub sądzie.
  • Tłumaczenia ustne przysięgłe tzw. asystujące polega na ciągłej dyspozycji tłumacza np. podczas wyjazdów służbowych i tłumaczeniu na bieżąco potrzebnych rozmów czy spotkań.
  • Tłumaczenia ustne dla służb publicznych i medycznych – środowiskowa translacja dotycząca prawa, opieki zdrowotnej, oświaty itp. Zazwyczaj strony są wrogo nastawione do siebie nawzajem, co sprawia, że powstaje napięta atmosfera i stres. Np. w szpitalu pomiędzy pacjentem i lekarzem, w urzędzie ds. cudzoziemców czy na komisariacie policji.
  • Tłumaczenia prawne lub sądowe są przeprowadzane tam gdzie toczy się postępowanie
    o charakterze prawnym. Może przybierać dwie formy: tłumaczenia konsekutywne (np. zeznania świadków zdarzenia), bądź tłumaczenia symultaniczne (np. translacja całego postępowania prawnego).

Jeśli masz pytania dotyczące tego, kiedy zamówić dany rodzaj tłumaczenia: konsekutywne czy symultaniczne, kiedy będzie Ci potrzebny sprzęt do obsługi tłumaczenia – skontaktuj się z nami, a my chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!


Porady

Powiązane artykuły