Myślą przewodnią uroczystości były słowa Józefa Piłsudskiego

3 maja 1791 r. Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Z tej okazji, tak jak każdego roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi przygotowali uroczysty apel.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, zebranych przywitała wicedyrektor szkoły – pani Marzanna Zienda-Pawluczuk. Następnie uczniowie zaprezentowali krótką inscenizację słowno-muzyczną, podczas której przybliżyli okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja oraz następujące po niej wydarzenia, zakończone III rozbiorem i upadkiem Rzeczypospolitej.

Uroczystość wzbogaciły pięknie wykonane pieśni, m.in. „Witaj majowa jutrzenko” i „Taki kraj” oraz utwór Ignacego Krasickiego pt. „Hymn do miłości Ojczyzny”.

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja stała się okazją do refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, OJCZYZNA, PATRIOTYZM dla każdego z nas. Myślą przewodnią tej uroczystości były bowiem słowa Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem”.

Organizatorzy:

Anna Milewska

Urszula Mossakowska

Ewelina Banach – Bardońska

Anna Jastrzębska

Anna Ołów


Aktualności

Powiązane artykuły