Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na termomodernizację dwóch szkół podstawowych

Gmina Gołdap właśnie otrzymała pozytywną decyzję w sprawie wniosku ,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi”. Ta inwestycja wiąże się jednocześnie z poprawą zewnętrznego wyglądu placówek.

Zakres prac

W celu zapewnienia pożądanego stanu budynków objętych projektem przewiduje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego (wraz z uwzględnieniem w każdej ze szkół usprawnień dla osób niepełnosprawnych – zakupie schodołazu), polegającego na:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi:

 • wymianie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania;
  wymianie wewnętrznego systemu oświetleniowego na energooszczędne LED;
 • modernizacji systemu wentylacyjnego sali gimnastycznej poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem;
  montaż pompy ciepła o mocy 40 kW;
 • ociepleniu ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i łącznika płytami styropianowymi gr. 4cm;
 • ociepleniu dachu budynku szkoły płytami z wełny mineralnej gr. 25cm wraz z wymianą pokrycia dachowego na nową blachodachówkę w kolorze ceglastym;
 • ociepleniu i wykonaniu izolacji pionowych ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu;
 • wykonaniu opaski zewnętrznej betonowej i z kostki typu polbruk,
  wymianie jednego okna w budynku sali gimnastycznej;
 • montażu 84 szt. paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku sali gimnastycznej (moc pojedynczego panelu 250 W – łączna moc zainstalowanych paneli 21 kW.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi:

 • ociepleniu ścian zewnętrznych nad ziemią;
  zamurowaniu wnęk okiennych przy oknach;
 • izolacji stropów między kondygnacją użytkową a nieużytkową,
  uzupełnieniu pokrycia dachowego w płotki przeciw śnieżne i nową podbitkę;
 • wymianie obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych,
  wymianie drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz okien drewnianych;
 • wymianie instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych i osprzętu;
 • wykonaniu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz rozbudowie rozdzielnic elektrycznych;
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej;
 • wymianie kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na kocioł na biopaliwo;
 • montażu pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej o mocy 20 kW,
  montażu na dachu budynku 118 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 29,5 kW.

Zakończenie całego projektu zaplanowano na 30 września 2020 roku.


Warto również przypomnieć, że Gmina Gołdap pozyskała także dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dzięki przynależności do Stowarzyszenia Miast Cittaslow, na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Niedługo, po zakończeniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi, rozpoczną się prace inwestycyjne. Zakres planowanych prac to przede wszystkim wykonanie izolacji termicznej budynku, a także usprawnienie systemów grzewczych. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 września 2019 roku.


Aktualności

Powiązane artykuły