Czytana trzynastka w SP 1

Jako dorośli chcemy mieć kulturalne, dobre dzieci. Same takie się nie staną, dlatego dostarczajmy im wzorców, organizujmy akcje. Jedną z nich jest obchodzenie Dnia Dobrego Słowa (akcja ogólnopolska) trzynastego każdego miesiąca, kiedy to wszyscy stają się dla siebie milsi niż zazwyczaj lub dopiero uczą się sztuki akceptacji innego człowieka.

Szkolne korytarze wypełniają się sentencjami, obrazami, uśmiechami… a wszystko po to, by było mądrzej, ciekawiej, ale i weselej, milej.

Dzień Dobrego Słowa na stałe już zagościł w gołdapskiej „jedynce”, a majowa trzynastka była Dniem Pięknego Czytania. Szkoła została ozdobiona mini plakatami ukazującymi czytelnictwo i jego zalety, w tym „wieżą czytelniczą”. Organizatorem całości była klasa IVd z wychowawczynią Ewą i wychowawczynią innych „czwartaków” – panią Izą.

Na każdym poziomie edukacyjnym odbyły się spotkania z literaturą piękną. Grupy przedszkolne kolorowały ilustracje z postaciami czytelników i bibliotekarzy (część z nich ozdobiła później wspomnianą „wieżę”). Najmłodsi poznawali także nowe dobre słowa. Sami nie znają jeszcze liter, zatem słuchali literatury czytanej przez innych – zarówno dorosłych pracowników szkoły, jak i starszych uczniów.

Podobnie i w klasach I-III czytano uczniom, chociaż niektórzy czynili to sami. Odbył się też konkurs pięknego czytania na tym poziomie edukacyjnym, przygotowany przez jedną z wychowawczyń klas młodszych panią Krysię. W efekcie poszerzył się zakres wypowiadanych dobrych, miłych słów…

W klasach IV-VIII tego dnia uczniowie przynieśli beletrystykę. I jedna z lekcji była poświęcona na czytanie ulubionych bądź wybranych książek Później dzielono się wrażeniami, szczególnie o postawach bohaterów. Tego dnia liczniej niż zwykle odwiedzana była szkolna biblioteka. Do czytania włączyli się także dorośli – nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Klasa organizująca DDS ozdobiła klasę kolorowym łańcuchem z sentencjami i zaletami czytelnictwa.

Warto nadmienić, iż majowy Dzień Dobrego Słowa realizowany był w korelacji z inną imprezą ogólnopolską – z „IV Przerwą na Czytanie”. Do działań włączyła się pani Bogusia ze szkolnej biblioteki oraz jedna z polonistek, pani Lilla. Na wspomnianej już wieży czytelniczej pod koniec dnia wpisano liczbę osób bogacących dobre słowa przy pomocy lektur w gołdapskiej jedynce w tym samym czasie, a było to: 344, w tym 325 uczniów! To niezły wynik wśród dzisiejszego obrazkowego pokolenia. Oby takich czytanych imprez jak najwięcej.

Koordynator projektu DDS: Ewa Jurkiewicz

Powiązane artykuły