28. rocznica powołania Straży Granicznej

24 maja na terenie komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się uroczystość z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej św. Jerzego w Kętrzynie, którą odprawił Biskupa Senior Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp dr Antonii Pacyfik Dydycz w obecności miejscowego duchowieństwa i kapelanów SG.

Podczas uroczystego apelu w asyście Kompanii Honorowej, Orkiestry Morskiego Oddziału SG oraz pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk SG Robert Inglot w imieniu swoim i współgospodarza uroczystości-Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Adama Pacuka, przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SG. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w imieniu Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie Pani Joanna Strubińska. Kętrzyńskie jednostki SG gościły również przedstawicieli instytucji, organów i służb współdziałających, a także dowódców i komendantów jednostek wojskowych oraz żandarmerii. Nie zabrakło również dzieci, młodzieży oraz mieszkańców regionu.

Komendant W-MOSG w swoim wystąpieniu podkreślił, że: Święto Straży Granicznej byłoby przeżyciem niepełnym, gdyby nie goście, którzy przybyli na uroczystość. Jest to dla nas wielki honor i potwierdzenie zaufania jakim darzona jest Straż Graniczna w społeczeństwie regionu Warmii i Mazur”.Rocznice są dobrym momentem do analizy dotychczasowych dokonań oraz postawienia sobie nowych celów na przyszłość. Kieruję do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG i CSSG podziękowania za pełnienie niezwykle odpowiedzialnej, trudnej, a czasami niebezpiecznej służby, a także ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz formacji.

Pan Artur CHOJECKI Wojewoda Warmińsko-Mazurski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za trud i poświęcenie w codziennej służbie i pracy dla dobra Ojczyzny. Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pogratulował wyróżnionym i awansowanym, życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Podczas Święta Straży Granicznej wyróżniono odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych oraz awansowano na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy SG.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Medal za Długoletnią Służbę 4 funkcjonariuszom z W-MOSG i 7 funkcjonariuszom z CSSG.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej – 1 funkcjonariuszowi z W-MOSG oraz Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej-1 funkcjonariuszowi z W-MOSG. 5 funkcjonariuszy z W-MOSG i 6 z CSSG otrzymało Brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej. Również Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej uhonorowano Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Pana Andrzeja Pawłowskiego. Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej nadał Odznakę Straży Granicznej – 9 funkcjonariuszom z W-MOSG i 6 z CSSG. Komendant W-MOSG wyróżnił 22 osoby Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Doniosłym momentem było pożegnanie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego W-MOSG płk SG Artura Kłosa, odchodzącego po 30 latach służby na zasłużoną emeryturę.

Dzisiaj również na stopień młodszego chorążego akty mianowania otrzymało 30 funkcjonariuszy z W-MOSG.

Ponadto w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG i Centrum Szkolenia SG awanse na kolejne stopnie otrzymało: w korpusie oficerów 22 funkcjonariuszy z W-MOSG i 10 z CSSG, w korpusie chorążych 46 funkcjonariuszy z W-MOSG i 1 z CSSG oraz w korpusie podoficerów 62 funkcjonariuszy z W-MOSG i 1 z CSSG.

Na koniec zgromadzeni mogli obejrzeć defiladę i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry z Morskiego Oddziału SG. Zaprezentowano również sprzęt służbowy W-MOSG i CSSG oraz wyposażenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ponadto uroczystości z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się również na placówkach terytorialnie podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły