Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Gołdapi

31 marca 2019 roku rozpoczęła się w Gołdapi międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Be smart, be eco”, na realizację którego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi pozyskało fundusze z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Młodzież z Centrum zaprosiła do Polski rówieśników z Czech i Litwy. Pierwsze dni wymiany przebiegały w atmosferze wzajemnego poznawania się i integracji. Młodzieży wręczono T-shirty  (z nazwą projektu i logiem Programu Erasmus+) przygotowanych przez organizację goszczącą.

Miały już miejsce pierwsze działania – warsztaty, zabawy i gry terenowe. Pierwszego dnia pobytu, na spotkaniu organizacyjnym i zapoznawczym, młodzież ustaliła tzw. regulamin wymiany. Wykonała również plakat na płótnie z nazwą projektu i programu Erasmus+, celem promocji wymiany.

Międzynarodowa trójstronna wymiana młodzieży będzie trwała do 6 kwietnia br. Podczas pobytu młodzież między innymi spotka się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Wspólnie stworzą eko-stwora. Uczestnicy projektu udadzą się do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, gdzie wspólnie z maluchami będą bawić się w quiz „Ekologiczna zgaduj-zgadula”. Pojadą z wizytą do szkółki leśnej w Bludziach, gdzie poznają specyfikę pracy leśników.

W kolejnych dniach pobytu odbędą się również inne zaplanowane ciekawe działania, które pozwolą na otwarcie się na nowe kultury i wzmocnią postawę ekologiczną. Młodzież poprzez międzynarodowe spotkanie w Gołdapi poszerzy wiedzę o świecie, pozna wzajemną kulturę, wzmocni w sobie otwartość i komunikowanie się na płaszczyźnie międzykulturowej oraz udoskonalili znajomość języka angielskiego.

Koordynator projektu: Małgorzata Kwiatkowska

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

KODAK Digital Still Camera


Aktualności

Powiązane artykuły