Więcej pieniędzy – więcej projektów

Zarząd województwa zdecydował dziś (18 marca) o zwiększeniu puli środków na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i dziedzictwa kulturowego.

Zwiększenie do blisko 34,5 mln zł środków w Działaniu Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP umożliwia dofinansowanie wszystkich 47 projektów w konkursie.

Lista projektów znajduje się na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4166/dzialanie-42-efektywnosc-energetyczna-i-wykorzystanie-oze-w-msp

Większa pula środków na działania dotyczące dziedzictwa kulturowego pozwoliła na dofinansowanie kolejnych sześciu projektów. Będą je realizować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic, gmina miejska Lidzbark Warmiński, Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, gmina Dywity, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi oraz gmina miejska Bartoszyce.

Lista projektów znajduje się na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1645/poddzialanie-611-dziedzictwo-kulturowe

Zarząd województwa zaakceptował również do dofinansowania listę projektów dotyczących E-zdrowia. Blisko 16,3 mln zł powędruje do 17 placówek medycznych w regionie.

Lista projektów znajduje się na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4422/dzialanie-32-e-zdrowie


NGO

Powiązane artykuły