Uczniowie i kadra pedagogiczna uczestniczyli w warsztatach na temat profilaktyki uzależnień

W Szkole Podstawowej w Boćwince odbyły się warsztaty dla klas 1-8 oraz nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się od czego można się uzależnić, a także jak uzależnienia wpływają na nasze życie. Celem szkolenia było uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawienia się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia.

Ważnym punktem programu była nauka sposobów ochrony przed uzależnieniem, jak również ukazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kadra pedagogiczna szkoliła się w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz utrwaliła system reagowania na przemoc w szkole.

Projekt finansowany jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap.


Aktualności

Powiązane artykuły