Zmiana organizacji ruchu na ulicy Partyzantów

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że w dniu 07 lutego 2019 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicy Partyzantów w Gołdapi:

– na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Królewiecką;
– na odcinku od skrzyżowania z ul. Warsztatową do skrzyżowania z ul. Tatyzy.


Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się w godzinach 3:00 – 7:00.
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
Leszek Kowalewski


Aktualności

Powiązane artykuły