Przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP w Grabowie

W Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie przeprowadzono remont łazienek na dolnym korytarzu. Nowe łazienki zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont kosztował ponad 80 tys. zł., część kosztów w kwocie 33 tysiące złotych pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektu odbyło się w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.


Aktualności

Powiązane artykuły