Pożegnanie oficera z mundurem

Wczoraj w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie, odchodzącego ze służby po 22 latach ppłk. SG Pawła Pawlicy, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich.

Komendant Oddziału płk SG Robert Inglot w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej podziękował odchodzącemu na emeryturę za długoletnią służbę, merytorykę i wkład wniesiony w rozwój formacji. Za wzorową postawę w realizacji obowiązków służbowych komendant oddziału wyróżnił ppłk. SG Pawła Pawlicę nagrodą rzeczową – repliką szabli.

Pan ppłk SG Paweł Pawlica od 17 września 1996 roku do 10 grudnia 1997 roku pełnił służbę kandydacką w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Natomiast od 16 lutego 1998 będąc funkcjonariuszem służby przygotowawczej wykonywał obowiązki na stanowiskach wykonawczych w Granicznej Placówce Kontrolnej SG w Bezledach, Braniewie i Strażnicy SG w Barcianach. Następnie swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na wielu stanowiskach kierowniczych, związanych z placówkami SG.

Od 01 czerwca 2017 roku do 18 stycznia br. – Pan pułkownik realizował  zadania służbowe na stanowisku Komendanta Placówki SG kat. III w Baniach Mazurskich.

Za swoją służbę ppłk SG Paweł Pawlica był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany m.in., został uhonorowany w 2012 roku Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Odznaką Straży Granicznej. Natomiast w 2017 roku Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”.

Komendant W-MOSG płk SG Robert Inglot w swoim wystąpieniu podziękował odchodzącemu na emeryturę w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników oddziału za służbę na rzecz Staży Granicznej oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Aktualności

Powiązane artykuły