O orientacji przedzawodowej w SP 5

Orientacja zawodowa jest procesem rozłożonym w czasie, należy do najważniejszych w życiu i wymaga czasu. 23 listopada pani dyrektor PPP w Gołdapi przeprowadziła w klasach IIa i IIIa zajęcia edukacyjne ,,Wszyscy dla wszystkich”. Uczniowie poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów poznawali zawody najbliższych. 

 

 

 

 

Orientacja zawodowa na etapie nauki wczesnoszkolnej nosi nazwę przedzawodowej. Nie przygotowuje uczniów na jakąś konkretną przyszłość, to wspólne działanie najbliższych dla dziecka środowisk (rodziny i szkoły). Jest skierowane na przygotowanie ucznia do zmierzenia się z przyszłością bliżej dziś nieokreśloną. Z zapisów reformy oświatowej wynika, że na tym etapie szkoły należy zapoznać uczniów z jak największą liczbą zawodów oraz wzbogacić słownik uczniów o terminy związane z pracą.

Działania szkoły (wychowawcy) w edukacji wczesnoszkolnej mają na celu przygotowanie wychowanków do kolejnych etapów zawodowej edukacji, do wyborów tych obszarów, w których będą mogli się realizować w swoim dorosłym życiu.

W naszej szkole w klasach I-III, w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzi się wiele działań, które mają na celu:

– umożliwienie konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi sytuacjami zawodowymi;

– możliwie wszechstronne zapoznanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami;

– kształtowanie określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Lekcje prowadzone są w różnych formach tj. wycieczki, spotkania, konkursy, wywiady.

Barbara Hornostaj i Agata Pietrołaj


Aktualności

Powiązane artykuły