Konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rusza proces konsultacji społecznych. Będą one prowadzone w terminie: 30 listopada- 7 grudnia.

 

 

 

Uwagi i propozycje do przedstawionego w poniższym linku programu można składać pisemnie w POM na formularzu konsultacyjnym (również w poniższym linku) lub elektronicznie w formie skanu formularza z podpisem na adres pom@goldap.pl

http://bip.goldap.pl/pl/1289/24897/zarzadzenie-nr-15-xi-218-burmistrza-goldapi-z-27-11-218-r-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-przeciwdzialania-narkomanii-w-gminie-goldap-na-219-rok-.html


Aktualności

Powiązane artykuły