Sprzątali opuszczone groby

Zgodnie ze szkolną tradycją z inicjatywy Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, w tym roku przed Dniem Wszystkich Świętych uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi wraz z opiekunami udali się na cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej w Gołdapi w celu uporządkowania zapomnianych i zaniedbanych grobów.

 

 

 

 

Zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ogrodniczy wszyscy z zapałem zabrali się do pracy. Młodzież zbierała liście, zamiatała groby, zapaliła znicze, a nawet dokonała drobnych napraw, na przykład na nowo ułożyła, powbijała przewrócone krzyże. Akcja „Sprzątanie opuszczonych grobów” w tym roku  została połączona z akcją „Znicz”. Każda grupa wychowawcza przekazała jeden znicz, który został zapalony na grobach uprzątniętych przez naszą młodzież. Jest to gest, który ma upamiętnić tych, którzy odeszli.

Kadra wychowawcza


Aktualności

Powiązane artykuły