„Nałogi – droga donikąd” – spotkanie słowno-muzyczne

„Nałogi – droga donikąd”, to tytuł spotkania słowno-muzycznego z Jackiem Dewódzkim – kompozytorem i wieloletnim wokalistą zespołu Dżem, które odbyło się 2 października z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

 

 

 

 

Stale rosnący dostęp do środków psychoaktywnych oraz fascynacja często pozytywnym wizerunkiem narkotyków, sztucznie wykreowanym przez media oraz poszczególne subkultury wymaga zwiększenia działań profilaktycznych.

Uczniowie szkoły zasadniczej (kl. 2 msw) i technikum (kl. 3 tg) Zespołu Szkół Zawodowych, uczestniczyli wraz z opiekunami, paniami – Małgorzatą Tałejszys, nauczycielką przedmiotów gastronomicznych i Elżbietą Krynicką, pedagogiem szkolnym w spotkaniu profilaktycznym. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem używek: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, które stanowią poważne zagrożenie medyczne, społeczne i kulturowe. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas międzynarodowej konferencji w 1996r. na temat narkomanii, wypowiedział znamienite słowa: „Należy dostrzegać związek między patologią śmierci wywoływaną przez narkomanię a patologią ducha, która prowadzi do ucieczki od siebie samego i poszukiwania iluzorycznych przyjemności w ucieczce od świata realnego”. Dlatego nie mogąc lekceważyć zjawiska szkodliwości substancji psychoaktywnych, konieczne jest podejmowanie wielowymiarowych działań profilaktycznych skierowanych do młodych ludzi.

Wokalista ostrzegał, że narkotyki przynoszą chwilowe oderwanie od rzeczywistości i ucieczkę od problemów dnia codziennego, lecz konsekwencje zażywania jakichkolwiek środków psychoaktywnych mogą być bardzo dotkliwe zarówno dla samego uzależnionego, jak i jego otoczenia. Wyniszczenie organizmu, rozpad rodziny, wkroczenie na drogę przestępczą, „samotność duchową”, to tylko niektóre negatywne skutki. Podczas spotkania Jacek Dewódzki śpiewał znane kilku pokoleniom utwory zespołu „Dżem”, m. in.: „W życiu piękne są tylko chwile”, „Czerwony jak cegła”, „Wehikuł czasu” i inne.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych, ocenili spotkanie słowno-muzyczne bardzo pozytywnie: „Śpiew i gra muzyków na żywo, wywarły na mnie niesamowite wrażenie. Przekazywane treści skutecznie mnie odstraszyły od środków uzależniających” (uczennica kl. 3 tg). Cieszymy się z udziału w tym wydarzeniu i mamy nadzieję na kolejne spotkanie z muzykami.

Uczniowie kl. 3 tg

Opiekunowie, panie – Małgorzata Tałejszys i Elżbieta Krynicka


Aktualności

Powiązane artykuły