Z naszego archiwum: Od Gwardii do Rominty

Nawiązując do siedemdziesięciolecia gołdapskiej klubowej piłki nożnej, przypominamy kilkanaście archiwalnych zdjęć związanych z naszymi drużynami. Począwszy od zdjęcia Gwardii, zakończywszy na spotkaniu byłych piłkarzy Cresovii i Rominty, którzy z inicjatywy Gołdapskiej Rady Sportu spotkali się w 2003 roku na naszym stadionie.

 

 

 

O gołdapskiej piłce wspomina również, chyba najbardziej rzetelny kronikarz lat 50., 60. i 70. – ówczesny naczelnik miasta, Tadeusz Brzeziński, pisząc między innymi: W maju 1957 roku – zorganizowano Ludowy Klub Sportowy „Cresovia” Gołdap. Organizatorem (i pierwszym prezesem – przyp. redakcji) był Ryszard Słapik.

Wielu można wymienić gołdapskich działaczy i animatorów piłki nożnej z lat 60. i 70. Wspomina ich animator sportu Lech Iwanowski: Z tego okresu zapamiętałem najaktywniejszych działaczy społecznych „Cresovii” a później „Rominty”, byli to: Henryk Sadowski, Franciszek Nowak, ppłk Janusz Strabel, Jan Stechnij, Romuald Perkowski oraz dyrektorzy szkół średnich: Czesław Burel (LO) i Henryk Wiśniewski (ZSZ).

Klub pod tą nazwą działał do 1975 roku, potem przyjął nazwę „Rominta”, która ma na swoim koncie sporo sukcesów, między innymi Wojewódzkie Puchary Polski.

 

Powiązane artykuły