Ostatnie dni konsultacji społecznych w sprawie zmian granic osiedli

W czwartek o 18.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego rozpocznie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie zmian granic osiedli. Przypominamy jednocześnie, że mieszkańcy mogą uwagi i propozycje składać pisemnie w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi na formularzu konsultacyjnym lub elektronicznie w formie skanu formularza konsultacyjnego wysłanego na adres pom@goldap.pl.

 

 

 

W piątek, 13 lipca, formalne zakończenie konsultacji społecznych w tej sprawie.


Aktualności

Powiązane artykuły