Zamiast komputera – wolę przyjaciela

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2018 Szkoła Podstawowa w Boćwince stworzyła projekt pt. „ZAMIAST KOMPUTERA – WOLĘ PRZYJACIELA”.

 

 

 

 

Zadanie to jest odpowiedzią na problem uzależnienia dzieci od Internetu i komputera oraz brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa w Boćwince zorganizował: teatrzyk profilaktyczny, Festyn Rodzinny, wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Rusz głową! Żyj aktywnie i zdrowo”, Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „O rodzinę dbamy i razem wesoło czas spędzamy”, Międzyszkolny konkurs plastyczny „Uzależnienia od komputera niszczą marzenia” dla klas 1-7, zajęcia Zumby oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci na temat uzależnienia od Internetu i związanych z nim niebezpieczeństw.


Aktualności

Powiązane artykuły