Dziecięca debata „odblaskowa”

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej zorganizowali specjalną debatę pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Młodzi mają głos”. Była to pierwsza odblaskowa debata dziecięca z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z Żytkiejm oraz ich rodziców.

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się po drogach – to jeden z wielu celów gołdapskich policjantów, którzy prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne.

W trosce o bezpieczeństwo tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, funkcjonariusze wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej zorganizowali dziecięcą debatę pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-Młodzi mają głos”. Spotkanie odbyło się w miniony czwartek w budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. A jej odbiorcami byli uczniowie oraz ich rodzice.

Pierwsza dziecięca debata odblaskowa związana z bezpieczeństwem na drodze miała na celu podnoszenie świadomości dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

Mundurowi motywowali do noszenia elementów odblaskowych, ponieważ o tym, że każdy odblask to szansa na wcześniejsze zauważenie pieszego czy rowerzysty, nie trzeba było nikogo przekonywać.

Spotkanie pozwoliło na przypomnienie zebranym jako uczestnikom ruchu drogowego zasad bezpieczeństwa i wpływie odblasków na ich widoczność. Na koniec wszyscy otrzymali elementy odblaskowe zakupione dzięki wsparciu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły