Portret mojej mamy

We wtorek 22 maja w Przedszkolu Samorządowym rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, pt. „Portret mojej mamy”. Celem konkursu było promowanie wartości rodzinnych. Zwrócenie uwagi dzieci na rolę matki w rodzinie, popularyzacja plastycznej wrażliwości dzieci oraz kształtowanie i rozwijanie wśród przedszkolaków uzdolnień plastycznych.

 

 

 

Konkurs skierowany był do wszystkich dzieci. Wpłynęło 45 prac plastycznych, które wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Po burzliwych naradach jury (w składzie: dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 – Marzanna Wardziejewska oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej – Marta Zajkowska, Barbara Piszczek, Beata Rojek)

wyłoniło laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych.

3-latki:

I miejsce –Adam Dębowski,

II- miejsce –Miłosz Anuszkiewicz,

III- miejsce-Michalina Surwiłło.

4-latki:

I miejsce- Bartłomiej Bitel,

II-miejsce- Filip Kamiński,

III miejsce- Maciej Zadroga.

5-latki:

I – miejsce- Natalia Modzalewska i Kamila Bujnowska,

II- miejsce – Maurycja Anuszkiewicz i Aleksandra Mackiewicz,

III- miejsce- Antonina Milewska i Aleksandra Gołębiowska.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy

Koordynatorzy – Monika Jewdokimow i Alicja Oszkinis


Aktualności

Powiązane artykuły