Po raz kolejny dzielą się doświadczeniami

Po raz kolejny w gołdapskim Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym ma miejsce polsko-rosyjska konferencja, polegająca głównie na dzieleniu się doświadczeniami samorządów z obu stron granicy. Zwykle konferencji towarzyszą wizyty studyjne i wyjazdy do okolicznych miast. Goście przyjechali z obwodu kaliningradzkiego FR.

 

 

 

 

Tym razem przewodnim tematem spotkania jest „Rola samorządów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego w wielonarodowościowym regionie: rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe”.

Wśród zagadnień szczegółowych między innymi o roli muzeów, uprawnieniach samorządu wojewódzkiego w aspekcie ochrony dziedzictwa i rewitalizacji jeziora Gołdap.

Prelegentami są między innymi naukowcy i przedstawiciele samorządów. W warsztatach uczestniczą również studenci.

W środę rano rosyjscy goście wyjeżdżają do Węgorzewa.


Aktualności

Powiązane artykuły