Marek Miros gościem honorowym Spotkania w Stade

W dniach 6 – 10 maja w Stade odbywało się międzynarodowe spotkanie z okazji 20-lecia podpisania umowy Gołdap – Stade oraz 30-lecia podpisania umowy Stade – Givat Shmuel. W spotkaniu udział wzięła delegacja z Gołdapi na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Pianką i wiceburmistrzem Jackiem Morzym. Givat Shmuel reprezentowała kilkuosobowa delegacja z burmistrzem Josifem Brodnym. Byli również zaprzyjaźnieni ze Stade przedstawiciele szwedzkiego miasta Karlshamn.

 

 

 

 

 

Na zaproszenie burmistrz Stade Sylvii Nieber gościem honorowym był Marek Miros.

Głównym punktem obchodów było uroczyste spotkanie w zabytkowej sali ratusza, w którym wzięło udział około 300 osób.

Po powitaniu przez panią burmistrz głos zabrali między innymi przedstawiciele polskiej i izraelskiej ambasady w Niemczech.

Kulminacyjnym punktem było zaproszenie na estradę czterech gości honorowych:

Jurgena Schneidera byłego Stadtdirektora Stade (odpowiednik burmistrza) który wraz z nieżyjącym już byłym burmistrzem Givat Shmuel oraz Markiem Mirosem stworzyli istniejący po dziś dzień jedyny w świecie trójkąt polsko-izraelsko-niemiecki Gołdap, Givat Shmuel, Stade); Josifa Brodnego burmistrza Givat Shmuel kontynuatora dzieła Jankele Wismunckiego; Marka Mirosa – jednego z trzech twórców tych kontaktów; Dirka Hattendorfa – byłego Stadtdirektora Stade.

Wobec każdego z gości honorowych prowadzący wygłosił laudację i każdy z nich przedstawił swoje przemówienie.

Marek Miros swoje wystąpienie odczytał po niemiecku. Zarówno forma jak i treść odczytu spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem prawie 300 osobowej sali.

Każdy z czterech gości otrzymał jednakowy numerowany obraz autorstwa Alexandra Dettmara.Spotkanie było dobrą lekcją obyczaju politycznego i kultury gospodarzy, którzy zaprosili i uhonorowali rzeczywistych twórców tych wyjątkowych kontaktów. Bo dobrym obyczajem jest poszanowanie dla swoich poprzedników. Trzeba mieć nadzieję, że ten obyczaj kiedyś zagości również w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły