Z Urzędu Miejskiego: Teleopieka w gminie Gołdap

Gmina Gołdap od stycznia 2018 roku przystąpiła do realizacji pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego na terenie całego województwa.

 

 

 

 

W gminie Gołdap wsparciem objęto 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia, w szczególności osoby samotne i chore. Aktualnie 8 urządzeń jest zainstalowanych w mieszkaniach podopiecznych. Wkrótce pozostałe 12 osób otrzyma opaski i aparaty telefoniczne.

Osoby już korzystające z systemu teleopieki są bardzo zadowolone z nowej formy wsparcia. Deklarują, że czują się teraz znacznie bezpieczniej.

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Usługi teleopiekuńcze kierowane są do osób, których życie lub zdrowie może być zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny. Jego celem jest zapewnienie całodobowego dyżuru wojewódzkiego Centrum Operacyjno-Alarmowego. Pracujący w nim operator, po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami teleopiekuńczymi za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”, wdroży odpowiednią procedurę. Opaskę z „czerwonym przyciskiem” senior ma cały czas przy sobie. System jest łatwy w użyciu, wystarczy nacisnąć czerwony przycisk, by połączyć się z operatorem. Centrum Operacyjno-Alarmowe o alarmie i zaistniałym problemie powiadomi jedną z osób do kontaktu, wskazaną w karcie informacyjnej seniora. W razie konieczności wezwie karetkę pogotowia, policję albo straż pożarną pod adres osoby wzywającej pomocy.


Aktualności

Powiązane artykuły