Z Urzędu Miejskiego: Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji obwodowych komisji wyborczych

W związku z wprowadzaniem nowego podziału Gminy Gołdap na okręgi wyborcze i koniecznością dostosowania do niego liczby i lokalizacji obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w tej sprawie. W najbliższych dniach zostaną zorganizowane spotkania Burmistrza z mieszkańcami. W ich trakcie zostanie omówiony projekt uchwały.

 

 

 

 

 

30 marca Rada Miejska w Gołdapi dokonała nowego podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze. W związku z tym do 30 kwietnia należy dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania czyli obszary działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Propozycja wskazuje 14 lokalizacji.

Uwagi do projektu uchwały można wnosić pisemnie w trakcie spotkań  i Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub elektronicznie na adres pom@goldap.pl. Formularz konsultacyjny, który po uzupełnieniu należy podpisać i przekazać w formie papierowej lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną, znajdziecie Państwo poniżej. Konsultacje zakończą się 25 kwietnia 2018 r.

Plan spotkań z mieszkańcami:
19 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach.
20 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej nr 1, Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14.
20 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Grabowie.
23 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach.
24 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Skoczach.
25 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Na stronie www.goldap.pl opublikowaliśmy zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i propozycją podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Aktualności

Powiązane artykuły