Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP

W ostródzkim Zamku odbyły się Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP, których współorganizatorem był Hufiec Pracy w Ostródzie. Patronat nad nimi objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, który przesłał list gratulacyjny skierowany do młodzieży.

 

 

 

Na przegląd artystyczny przybyli zaproszeni goście, uczestnicy wraz z opiekunami z jednostek OHP z całego województwa prezentując swoje talenty w czterech kategoriach: śpiew, taniec, teatr i rękodzieło. Uroczystość rozpoczęli: Wojewódzki komendant OHP Dariusz Rudnik oraz komendant Hufca w Ostródzie Teresa Wojtowicz, którzy powitali przybyłych gości.

Po części oficjalnej rozpoczęły się prezentacje artystyczne. W tym roku w części konkursowej znalazły się 24 różne występy. W ocenie jury poziom zmagań konkursowych był bardzo wysoki i wyrównany. Na scenie w utworze „Nigdy więcej” zaprezentowała się uczestniczka CKiW OHP w Gołdapi  Anna Barszczewska. Utwór będzie reprezentowała również  podczas VIII Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Lublinie.

Nagrodę główną w  kategorii  prace plastyczne zdobyła uczestniczka CKiW OHP w Gołdapi –  Ewelina Soroka za pracę pt.„Niezbędne w kuchni”, a za pracę w kategorii rękodzieło artystyczne pt. ,,Stojak na butelki” – Konrad Kowalewski. Prace kwalifikują się tym samym do udziału w VIII Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Lublinie. Wyróżnienie również otrzymała praca rękodzieło artystyczne pt. ,,Rowerek donica”. Praca została wykonana przez Jakuba Turczyka oraz Bartłomieja Grzybowskiego.

Prezentacje w ostródzkim zamku zakończyły się pamiątkowym zdjęciem zwycięzców. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Kadra wychowawcza

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły