Okazało się, że chętnych na te inwestycje jest dużo więcej…

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska Gołdapi podjęła uchwałę „w sprawie określenia zasad inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na trenie miejskim i wiejskim”. Gmina Gołdap przeznaczyła na ten cel kwotę umożliwiającą dofinansowanie około 30 takich inwestycji.

 

 

 

 

W paragrafie czwartym regulaminu udzielania dotacji czytamy:

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Gołdap do wysokości określonej na ten cel w budżecie Gminy Gołdap.

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków:

1) jednorodzinnych – do 100 % wartości zakupu, nie więcej niż 3 000,00 zł;

2) wielorodzinnych – do 100% wartości zakupu, nie więcej niż 4 000, 00 zł.

 

Wnioski należało składać do końca marca tego roku i okazało się, że chętnych jest dużo więcej.

Jednak nie tylko ten fakt jest argumentem by dofinansowanie tych inwestycji stało się jednym z priorytetów gminy Gołdap, ale również to, że traci istotnie na czystości nasze powietrze, którym tak się chwalimy. Toteż warto bardziej nagłośnić i poprzeć propozycję radnego Wojciecha Hołdyńskiego, by znacznie zwiększyć pulę środków finansowych na ten cel.

Propozycja radnego padła na jednej z ostatnich sesji.

Powiązane artykuły