Kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi od marca biorą udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych: spawacz, operator koparko-ładowarki oraz sprzedawca-kasjer. Lada dzień rozpocznie się czwarty kurs: fryzjer-stylista.

 

 

 

 

 

Z racji tego, iż podczas wyboru kursów kobiety i mężczyźni nie mieli narzucanych typowo „kobiecych” i „męskich” zawodów, jedna uczestniczka kończy właśnie kurs spawacza. Łącznie w kursie spawacza bierze udział 5 osób. Sześć kobiet szkoli się w zawodzie sprzedawca-kasjer, a sześciu mężczyzn dąży do uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki.

Po zakończeniu kursów zawodowych uczestnicy projektu zostaną skierowania na 3-miesięczny płatne staże zawodowe, podczas których poszerzą wiedzę zdobytą w czasie kursów zawodowych oraz rozwiną umiejętności wykorzystania jej w praktyce, zgodnie z opracowanym wcześniej programem stażu. Poznają również specyfikę pracy w swoim zawodzie, a także zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywny na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i realizowany jest na terenie całego kraju w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły