Zaproszenie do udziału w spotkaniu – RPO WiM 2014-2020 – Gołdap

Szanowni Państwo. Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek zapraszają Państwa do udziału w spotkaniu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020. Spotkanie rozpocznie się 29 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w sali nr 2 (parter).

 

 

 

 

 

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014 – 2020, między innymi samorządów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział na Formularzu Zgłoszeniowym w dowolnej formie: osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, faxem: +48 87 615 44 45, bądź pocztą elektroniczną (skan zgłoszenia) na adres e‐mail: inwestycje@powiatgoldap.pl

Liczba uczestników jest ograniczona.

 

Agenda spotkania RPO

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na spotkanie poświęcone funduszom RPO


Aktualności

Powiązane artykuły