Wojewódzki konkurs plastyczny: „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki”, to cytat Glenna Domana. Takie przesłanie niesie za sobą wojewódzki konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. W tym roku będzie to już 8 edycja konkursu.

 

 

 

Jego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Jeżeli jesteś rodzicem lub nauczycielem dziecka z klasy I-III szkoły podstawowej zadbaj, aby uczestniczyło w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.

Właśnie ruszył VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas I- III szkół podstawowych naszego województwa mogą chwycić za przysłowiowy „pędzel”, aby przekazać posiadaną wiedzę z zakresu czyhających zagrożeń, a przede wszystkim sposobów bezpiecznego zachowania. Na 12 laureatów konkursu czekają liczne nagrody i niespodzianki, które zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 8 czerwca br.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

I. etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych szkoły wybierają nie więcej niż po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyłają je do KPP w Gołdapi (Gołdap, ul Mazurska 33) do dnia 13 kwietnia 2018r.

II. etap powiatowy – spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Wybrane prace ( w sumie 9 prac) zostaną przesłane do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do dnia 11 maja 2018r.

III. etap wojewódzki – komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów konkursu  w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 8 czerwca 2018r.

Organizatorami konkursu są policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Warmińsko– Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Patronat medialny: TVP S.A Odział w Olsztynie i Gazeta Olsztyńska.

W roku ubiegłym do konkursu przystąpiło 159 szkół podstawowych, 2989 dzieci wykonało prace plastyczne. Konkurs niewątpliwie ma duży wpływ w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych i jest dobrą okazją na zweryfikowanie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Dlatego gorąco zachęcamy szkoły i uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu


Aktualności

Powiązane artykuły