Podczas dzisiejszej sesji…

Podczas dzisiejszej sesji radni gminni dyskutowali nad zmianami w projektach uchwał – dotyczącej podziału miasta Gołdap na osiedla oraz dotyczącej tworzenia sołectw na terenie gminy Gołdap. Przy okazji radni otrzymali odpowiedź na interpelację radnego Tobolskiego w sprawie przekroczenia uprawnień przez Marka Mirosa.

 

 

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Sejnach postanowiła umorzyć śledztwo w tej sprawie. Również Sąd Rejonowy w Olecku odrzucił zażalenie burmistrza Tomasza Luto. „Postanowienie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu.”

 

Projekty uchwał w załącznikach:

uchwała_1

uchwała_2

Odpowiedź na interpelację:

odpowiedz_na_interpelacje


Aktualności

Powiązane artykuły