Gołdapskie placówki medyczne otrzymały dofinansowanie z RPO na projekty „e-zdrowie”

We wtorek 27 marca marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014-2020. Środki w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region Działania 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały również – Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi – 208 664,80 złotych (wartość projektu – 245 488,00 zł) oraz GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – 1 001 722,27 złotych (wartość projektu – 1 178 496,79 zł).

 

 

 

 

W podpisywaniu umów uczestniczyli: dyrektor SPZP-O – Zofia Syperek oraz prezes spółki GoldMedica – Wiesław Jurgielewicz.

Realizacja obu projektów usprawni nie tylko pracę obu placówek ale również kontakt z pacjentami.

Umowy podpisywane we wtorek opiewają na ogólną kwotę 45,5 mln złotych.

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły