Z naszego archiwum: Bieg Jaćwingów 1984

Zdjęcia z „Biegu Jaćwingów 1984” udostępnione przez Adama Jackiewicza (oprócz dwóch ostatnich) i część przez niego zrobiona. Większość znajduje się również w archiwum internetowym Wiesława Karwela.

 

 

Powiązane artykuły