Samorząd województwa poszukuje regionalnej pamiątki

Ideą kolejnej konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie pamiątki, kojarzącej się z regionem, symbolizującej kulturę, tradycje i lokalne zwyczaje. Przedsięwzięcie jest organizowane od 2007 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

 

 

 

Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje.

 

– Nasze województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym – tłumaczy marszałek Gustaw Marek Brzezin. – I z doświadczenia wiemy jak bardzo trudno jest stworzyć pamiątkę, która odzwierciedli charakter całego regionu. Chcemy pobudzić wśród twórców chęć poszukiwania regionalnych wyróżników oraz czerpania inspiracji z kultury ludowej i historii Warmii i Mazur.

Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Dla turystów powinny stanowić cenną pamiątkę z pobytu, przywoływać wspomnienia i zachęcać do ponownego odwiedzenia. Z kolei mieszkańcom regionu sprzyjać tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: 5 tys. zł (nagroda I stopnia), 3 tys. zł (nagroda II stopnia) oraz 2 tys. zł (nagroda III stopnia).

Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl (zakładka Turystyka i promocja).

Fot. Zwycięzca konkursu w 2017 roku: „Miniatury kafli mazurskich”– twórca pamiątki: Eleonora Toś


Aktualności

Powiązane artykuły