Ze Starostwa: Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do uhonorowania odznaką „Za zasługi dla Turystyki”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęły się postępowania związane z przyznaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” w 2018 roku. Odznaka ta jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i winna być nadawana w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

 

 

 

 

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych oraz organizacjom i instytucjom w kraju i za granicą. Może być nadana tylko jednokrotnie. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” osobom i organizacjom, które według Państwa zasługują na to prestiżowe wyróżnienie.

Wnioski prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi w terminie do 12 lutego 2018 roku (w załączeniu wzory wniosków). Osobą do kontaktu jest Bartosz Zackiewicz, tel. 87 615 44 07.

W poprzednich latach odznaką honorową „Za zasługi dla Turystyki” odznaczeni zostali m.in.: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, Fundacja Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga“, Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej, Justyna Charkiewicz, Ewa Lipska, Anna Małgorzata Naruszewicz, Bożena Teresa Mikielska, Henryk Górny, Tadeusz Stefan Rudziewicz.

wniosek_organizacja

wniosek_osoba-fizyczna

 

Powiązane artykuły