Usłyszeli wiele ciekawostek związanych z dokarmianiem naszych małych przyjaciół

We wtorek 17 stycznia w Szkole Podstawowej w Pogorzeli odbyły się przyrodnicze zajęcia edukacyjne w ramach III akcji „Zapełniamy puste brzuszki – szkolny karmnik”. Nasz gość pani Elżbieta Gumowska-Wojtach z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej przeprowadziła z uczniami klas I-III i IV-VII ciekawe lekcje o ptakach zimujących  oraz zasadach  ich dokarmiania.

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, podczas których nie tylko usłyszeli wiele ciekawostek związanych z dokarmianiem naszych małych przyjaciół, ale również zapoznali się z sylwetkami niektórych ptaków zimujących w Polsce. Obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną.

Młodsze dzieci uczestniczyły w  zabawie ruchowej  związanej z poszukiwaniem pokarmu przez ptaki.  Na chwilę wcieliły się w sikory, wróble i gile. Na zakończenie nasi uczniowie, zarówno klas młodszych jak i starszych, przystąpili do testu.

Zadaniem było rozpoznanie i  nazwanie prezentowanych gatunków ptaków.  Największą liczbę punktów uzyskali w klasach I-III: Bartosz Skiba z kl. II, Julia Sadło z kl. III, a w klasach IV-VII Karol Szymczak z kl. IV, Bartosz Sadło z kl. V. Zwycięzcy otrzymają upominki ufundowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Jesteśmy wdzięczni pani Elżbiecie Gumowskiej-Wojtach i liczymy na więcej podobnych zajęć w przyszłości. Dziękujemy!

Uczniowie SP w Pogorzeli i opiekunowie: Olga Nawrocka i Dorota Kibitlewska


Aktualności

Powiązane artykuły