Kolejne konkursy, kolejne duże pieniądze

Podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o ogłoszeniu kolejnych konkursów na realizację projektów dofinansowanych z RPO WiM 2014-2020.

 

 

 

 

Ponad 105 milionów zł przeznaczono na 2 konkursy związane z inteligentną gospodarką Warmii i Mazur. 89,2 mln zł  to pieniądze na projekty dotyczące inkubowania przedsiębiorstw, 16,1 mln zł – nowoczesnych usług instytucji otoczenia biznesu. Wnioski można składać od 28 lutego do 30 marca.

W tym samym terminie będą przyjmowane wnioski w konkursie na rewitalizację obszarów miejskich. Dostępne dofinansowanie to 14,3 mln zł.

Szczegóły będą dostępne na stronie  www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły