Ze Starostwa: „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

17  grudnia 2017 roku na placu Zwycięstwa w Gołdapi, w godzinach 11.00-15.00, podczas  Jarmarku Bożonarodzeniowego odbyła się  impreza pt. „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

 

 

 

Okres przedświąteczny  uświadamia nam jak wielką wartością jest rodzina. Święta Bożego Narodzenia są zatem doskonałą okazją do przybliżenia mieszkańcom powiatu i gościom działań oraz programów realizowanych na rzecz rodziny w Powiecie Gołdapskim. Wśród wielu świątecznych stoisk z tradycyjnymi przysmakami uczestnicy imprezy w centrum miasta mogli przybliżyć sobie między innymi ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obie placówki promowały swoje zadania, kampanie, zdrowy styl życia bez nałogów.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Mieszkańcom przekazane zostały materiały edukacyjne w postaci wielu broszur, ulotek, książeczek, a także kalendarze, piłeczki antystresowe, linijki, opaski silikonowe z grupą krwi, narkotesty itp. zakupione w ramach projektu „Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Szczególną atrakcją był spektakl uliczny ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom, zrealizowany w ramach zadania „Młodzi – Młodym” tegoż projektu.

Przygotowany został przez młodzież z gołdapskich szkół pod opieką pana Mirosława Bobrowskiego. Spektakl był ostatnim działaniem zaplanowanym w programie projektu „Razem pod parasolem prawa”, który był ukierunkowany na przeciwdziałanie patologiom oraz ochronę dzieci i młodzieży, zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa i aktywnego  stylu życia.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły