W Gołdapi ruszyła kampania „Biała wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

 

 

 

 

 

Jak to się zaczęło?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W Gołdapi Kampania „Biała Wstążka” odbywa się już po raz piąty. Głównymi organizatorami tegorocznej kampanii, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

W ramach tegorocznej Kampanii w Gołdapi, zaplanowano szereg wydarzeń, w tym m.in.:

28 listopada 2017r. – pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi będą rozdawali ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet oraz będą przypinać symboliczne białe wstążki mężczyznom w instytucjach samorządowych oraz na ulicach miasta.

W Zespole Szkół w Gołdapi w listopadzie 2017r. odbyło się spotkanie adresowane do rodziców i nauczycieli pt: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i innych obszarach społecznych”.

2 grudnia 2017r. – Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się dyżur członków Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego (OPS w Gołdapi, PCPR w Gołdapi, Policja). W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

13 – 14 grudnia 2017r. – Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wezmą udział w szkoleniach poświęconych problematyce przemocy: „Krzywdzenie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym – diagnoza i pomoc”, „Szkolenie superwizyjne w pracy nad przemocą domową – radzenie sobie ze stresem w pracy wspomagającego i reprezentanta służby społecznej”. Szkolenia odbędą się w ramach realizacji projektu pn. „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM – II EDYCJA” dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

4 grudzień 2017r. – Finał Kampanii Biała Wstążka – będzie wykonane zdjęcie – „żywy” symbol białej wstążki. Uczniowie gołdapskich szkół, pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji oraz mieszkańcy miasta ustawią się w kształt wstążki, w rękach będą trzymać białe balony. Zdjęcie zostanie wykonane z lotu ptaka.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w kampanię, razem możemy więcej.

Mówmy STOP PRZEMOCY bądźmy bardziej wrażliwi na krzywdzonych, pomagajmy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Red. KPP Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły