Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień

W piątek 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Boćwince odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu Gminy Gołdap.

 

 

 

Konkurs zrealizowano w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017” pod hasłem „MAM WYBÓR! Uzależnieniom mówię NIE!”. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu była – Beata Zajkowska – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych oraz Wioleta Szlaszyńska ze Szkoły Podstawowej w Boćwince.

I etap konkursu odbywał się na teranie macierzystej placówki. Polegał na napisaniu przez wytypowanych uczniów klas IV,V,VI,VI testu, który sprawdzał podstawową wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie szkół w Boćwince, Galwieć i Pogorzeli. Pośród 86 uczestników wyłoniono trzy najlepsze drużyny.

W etapie II najlepsze grupy musiały zmierzyć się ze sobą podczas 5 konkurencji, które sprawdzały wiadomości z profilaktyki uzależnień w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących szkodliwości papierosów, alkoholu i dopalaczy.

Walka rozpoczęła się od rozwiązania testu sprawdzającego podstawową wiedzę na temat uzależnień. Kolejna konkurencja pod nazwą „Prawda i mity” polegała na wykryciu błędnych stwierdzeń. Wszystkie konkurencje opracowała i przeprowadziła pani Beata Zajkowska oraz dodatkowo zeralizowała multimedialne zajęcia profilaktyczne „Pułapki nowoczesnych technologii na temat uzależnienia od telefonów komórkowych”, podczas których dzieci poznały wiele ciekawostek i ogromie omawianego problemu. Wkrótce potem uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, która okazała się dość trudna i tylko jednej drużynie udało się rozszyfrować hasło. Najlepsi w tej rozgrywce okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach. Z kolei dosyć prosta okazała się IV konkurencja – Umiem rozpoznawać piktogramy!, w której sobie dobrze poradzili wszyscy uczestnicy. Przed końcowymi zadaniami wyświetlono film profilaktyczny „Dopalacze –zagrożenie”. Finałowa konkurencja okazała się dla wszystkich ciężkim bojem.

Komisja konkursowa, w której skład wchodziły: Alicja Różańska – dyrektor SP w Boćwince, panie – Anna Kolankiewicz oraz pani Ewa Bolewska – pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, wyłoniły zwycięzców Międzyszkolnego Konkursie Profilaktyki Uzależnień.

Najlepsza okazała się drużyna z SP w Galwieciach, drugie miejsce zajęła SP w Pogorzeli, natomiast trzeci byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boćwince.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Następnie wszyscy udali się na obiad oraz słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły