Zakończyła się rekrutacja do projektu

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zakończyło rekrutację uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

W piątek 17 listopada odbył się drugi etap rekrutacji – spotkania indywidualne z kandydatami. Następnie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora CKiW OHP wyłoniła dwadzieścia osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się. W najbliższym czasie wezmą oni udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

Wybranym uczestnikom przedstawiono harmonogram form wsparcia i wszelkie korzyści płynące z udziału w projekcie, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić im nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

Małgorzata Kwiatkowska – koordynator projektu


Aktualności

Powiązane artykuły