Gołdapskie Centrum OHP laureatem konkursu Selfie+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, organizator konkursu „Selfie+ 2017”, ogłosiła listę jego laureatów. Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż zdjęcie wykonane podczas realizacji projektu „Europejskie rzemiosło” zajęło drugie miejsce w kategorii „Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+”.

 

 

 

 

„Selfie+ 2017” to ogólnopolski konkurs fotograficzny, mający na celu promocję i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programów: Erasmus+ i PO WER, a także Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

KODAK Digital Still Camera

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zgłosiło do konkursu zdjęcie zatytułowane „Czy kobieta może być stolarzem?” przedstawiające uczestniczkę projektu „Europejskie rzemiosło” podczas zagranicznego stażu zawodowego. Projekt dotyczył organizacji staży zawodowych dla 32 uczniów kształconych w zawodzie: kucharz, stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych i został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

Magdalena Mackiewicz – specjalista ds. programów europejskich


Aktualności

Powiązane artykuły