Sesja polemiczna

Środowa sesja Rady Miejskiej trwała dosyć długo, bo ponad trzy godziny. Najwięcej czasu zajęły polemiki radnych z wypowiedzią radnego Andrzeja Tobolskiego, która miała miejsce podczas poprzedniego posiedzenia. Spore emocje wzbudził punkt dotyczący wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Gołdapi.

 

 

 

 

Szybko i bez większych dyskusji przyjęto pozostałe propozycje uchwał, mimo tego że było ich niemało (projekty uchwał pod podanym niżej linkiem). Między innymi dokonano zmian nazw szkół gminnych, dopasowując je do reformy oświatowej, przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf „za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”.

Radni nie zaakceptowali propozycji pracodawcy rozwiązania stosunku pracy z radnym Andrzejem Murzynem (radny zatrudniony jest na przejściu granicznym).

Radnego Ryszarda Wrzoska interesowały terminy aplikowania do jeziora Gołdap glinki oczyszczającej, bowiem podpisana jest już umowa na realizację tych działań.

W interpelacjach radnych Marian Mioduszewski zaproponował, by gmina przeznaczyła środki finansowe na renowację starego cmentarza. Wspomniano przy okazji o istotnym problemie, jakim jest brak w tym miejscu wodociągu.

Natomiast głos w sprawie wspomnianej wypowiedzi radnego Tobolskiego zabierali radni – Wojciech Hołodyński, Marian Mioduszewski i na koniec Marek Miros, zarzucając radnemu mówienie nieprawdy.

***

Mimo to bez względu na konteksty wypowiedzi jednej i drugiej strony (i przysłuchując się tej oraz poprzedniej polemice) zaryzykuję konstatację, że w niedalekiej perspektywie to nie radni tak zwanej opozycji będą mieli problem z radnym Tobolskim, bo wypowiedzi na ich temat stają się już rodzajem nudnego sesyjnego mainstreamu, ale poważną zagwozdkę będzie tu miała Nasza Gołdap oraz radni związani z tym ugrupowaniem – i to w kilku aspektach, również w wizerunkowym.

 

http://bip.goldap.pl/pl/1401/22867/xlvix-sesja-rady-miejskiej-w-goldapi-odbedzie-sie-w-dniu-29-11-217r-.html


Aktualności

Powiązane artykuły