„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek …”

Taka myśl przewodnia towarzyszyła nam dziś – w  przeddzień 99. rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości. Niemal cała  społeczność Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie uczciła to najważniejsze dla nas Polaków wydarzenie podczas uroczystego apelu, który miał miejsce na sali gimnastycznej.  Uroczystość rozpoczął wspólnie odśpiewany hymn narodowy  w obecności pocztu sztandarowego.

 

 

 

Następnie starsi uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny upamiętniający drogę naszego kraju, która wiodła do niepodległości. Przypomnieliśmy sobie, kiedy i w jaki sposób nasze państwo utraciło wolność oraz z jakim poświęceniem nasi przodkowie walczyli o jej odzyskanie. Była to doskonała lekcja historii, którą podsumował tekst pięknie odśpiewanej „Roty”.

Po apelu wystąpiła pani wicedyrektor, która utwierdziwszy się najpierw, że wszyscy uczniowie wiedzą, jakie święto jutro obchodzimy, zakończyła część oficjalną. Następnie poprosiła o zabranie głosu panią pedagog, która wręczyła nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie „Na skrzydłach przyjaźni” w ramach realizowanej w szkole ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i dyplomy dla wolontariuszy udzielających się w akcji „Podziel się dobrym posiłkiem”. Także uczniowie, biorący udział w szkolnym konkursie plastycznym „Jan Paweł II i dzieci” otrzymali dyplomy z rąk pani katechetki.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole nie zamknęły się jedynie na sali gimnastycznej. Nasz szacunek dla tradycji narodowych było bowiem widać przez cały dzień, gdyż wszyscy uczniowie i nauczyciele dla upamiętnienia rocznicy nosili kotyliony, które podkreślały galowe stroje. Dzień Kotylionów był bowiem kolejnym etapem konkursu „Superklasa” organizowanego w bieżącym roku szkolnym przez Samorząd Uczniowski.

 


Aktualności

Powiązane artykuły