Z Urzędu Miejskiego: Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap

Od 22 listopada rozpocznie się nabór wniosków do gołdapskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydują jak rozdysponować kwotę 150 000,00 złotych. Kwota ta została podzielona na pulę na projekty realizowane na terenie miasta (100 500,00 zł) i na terenie wsi (49 500,00). 

 

 

 

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Gołdap, który ukończył 16 lat. Należy dołączyć listę z zadeklarowanym w formie podpisu poparciem co najmniej 20 mieszkańców Gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat. Wniosek, w oparciu o specjalny formularz, można będzie złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 3 stycznia 2018. Wzory dokumentów oraz instrukcja wypełnienia wniosku znajdują się na stronie goldap.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

Powiązane artykuły